Voorwaarden 7U VOF

7U VOF maakt gebruik van de algemene voorwaarden die door ICT Office zijn opgesteld (versie 2012). Deze zijn ook wel bekend als de zogenoemde FENIT voorwaarden. De voorwaarden bestaan uit de module Algemeen en een aantal afzonderlijke specifieke modules:

De 7U VOF Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24 48 24 27. Heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.