Is uw website klaar voor de AVG?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de Engelse afkorting de GDPR) in werking. Deze wet stelt strengere eisen aan privacy en de beveiliging van persoonsgegevens, zowel online als offline.

Een organisatie die met persoonsgegevens werkt heeft bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn heeft bepaalde rechten.

De aanvulling van rechten in de nieuwe privacy wetgeving:

 • Recht op informatie
 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op restrictie
 • Recht op verhuizing

"U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van de offline en online regels"

De deadline van 25 mei nadert en het is dus zaak om hiermee aan de slag te gaan.

Om de AVG zowel online als offline in uw organisatie door te voeren kan het de volgende stappenplan worden gevolgd.

AVG Stappenplan

 • Ken de regelgeving;
 • Benoemen verantwoordelijke binnen uw organisatie;
 • Inventariseer online & offline;
 • Bepaal de Impact;
 • Implementeer waar nodig de aanpassingen;
 • Ga waar nodig een Be- of Verwerkers overeenkomst aan;
 • Anticipeer op veranderingen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan graag met u in gesprek voor advies en hoe het stappenplan concreet uit te voeren.

Vanuit onze expertise kunnen we alleen advies geven over het naleven van de AVG op uw website.

Op basis van het advies kunnen wij de nodige aanpassingen op de website implementeren.

De AVG zal betrekking hebben op zaken zoals bijvoorbeeld een cookie wall, webformulieren, Google Analytics etcetera.

Klanten die reeds gebruik maken van webformulieren.. LET OP!

Om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen is het noodzakelijk om alle resultaten die verkregen zijn via webformulieren en die opgeslagen staan in het CMS te wissen. De resultaten via webformulieren mogen alleen worden opgeslagen na expliciete  toestemming van de gebruiker. Bestaande gebruikers moet dus gevraagd worden of hun gegevens bewaard mogen blijven en op de website zal bij een webformulier melding gemaakt moeten worden van deze keuze.

Voor impact assessments en bij (be- of verwerkers) overeenkomsten kunnen wij u in contact brengen met onze partners die hierin zijn gespecialiseerd.

Vanaf 25 mei moeten we allemaal AVG klaar zijn dus aarzel niet om contact op te nemen en aan de inventarisering te beginnen.

We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Mário Gonçalves

Account Manager
7U Digital Originals

https://www.7u.nl
Mobiel +31 (0) 615608879
Tel +31(0)10 - 2210335

share

meer Algemeen

Het jaar zit er weer op!

Niels Bartels - 7u Digital Originals

2018 is begonnen!

Niels Bartels - 7u Digital Originals

7U opent vestiging in Middelburg

7U is gesloten op Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei

Algemeen